Teemat

Edistämme bio- ja kiertotalouden sekä uusiutuvan energian teollista liiketoimintaa koko Turun seudulla. Haemme synergiaetuja mm. raaka-aineista, teollisuuden sivuvirroista, energiamuodoista sekä osaamisesta.

Biopohjaiset tuotteet

Erilaiset biomassapohjaiset raaka-aineet

Kiertotalous

Mm. tekstiilien kierrätys ja jalostus sekä akkumetallit.

Vety ja P2X

Vety ja synteettiset polttoaineet.