Kehitysyhtiö

Luomassa uutta teollisen mittakaavan bio- ja kiertotaloustoimintaa, sekä seuraavan sukupolven energiaratkaisuja

Green Industry Park on voittoa tavoittelematon kehitysyhtiö, joka on perustettu löytämään Turun seudun elinkeinoelämän kehittämismahdollisuuksia kompensoimaan teollisen rakennemuutoksen vaikutuksia ajanjaksolla 2021-2023.

Yhtiön rahoitus tulee sekä yksityisen sektorin että julkisen sektorin taholta. Rahoittajina toimivat Naantalin ja Raision kaupungit, Turku Science Park Oy, Fortum Oyj, Sitra sekä Neste Oyj. Lisäksi toimintaan on saatu ulkopuolista rahoitusta Varsinais-Suomen liitolta ja ELY-keskukselta.


Rakennetaan voittava konsepti

Lähtökohtana on vakaa toimintaympäristö, erinomainen sijainti, osaaminen, koulutus sekä puhdas energia.

•Ambitiotaso: kansainvälisesti kilpailukykyinen liiketoiminta

•Taloudellisesti korvaavaa toimintaa Suomeen (verotulot, työpaikat)

•Vihreän teknologian osaamisen syventäminen sekä soveltaminen käytäntöön

•Suomalaisen erikoisosaamisen tuotteistaminen kestäviksi vientituotteiksi

•Korkean jalostusarvon tuotteet (biomateriaalit, biokemikaalit, biopolymeerit, synteettiset polttoaineet)