Kehitysyhtiö

Luomassa uutta teollisen mittakaavan bio- ja kiertotaloustoimintaa, sekä seuraavan sukupolven energiaratkaisuja

Green Industry Park on voittoa tavoittelematon kehitysyhtiö, joka on perustettu löytämään Turun seudun elinkeinoelämän kehittämismahdollisuuksia kompensoimaan teollisen rakennemuutoksen vaikutuksia ajanjaksolla 2021-2023.

Yhtiön rahoitus tulee sekä yksityisen sektorin että julkisen sektorin taholta. Rahoittajina toimivat Naantalin, Raision sekä Turun kaupungit, Fortum Oyj ja Neste Oyj. Lisäksi toimintaan on saatu ulkopuolista rahoitusta Varsinais-Suomen liitolta ja ELY-keskukselta.


Rakennetaan voittava konsepti

Lähtökohtana on vakaa toimintaympäristö, erinomainen sijainti, osaaminen, koulutus sekä puhdas energia.

•Ambitiotaso: kansainvälisesti kilpailukykyinen liiketoiminta

•Taloudellisesti korvaavaa toimintaa Suomeen (verotulot, työpaikat)

•Vihreän teknologian osaamisen syventäminen sekä soveltaminen käytäntöön

•Suomalaisen erikoisosaamisen tuotteistaminen kestäviksi vientituotteiksi

•Korkean jalostusarvon tuotteet (biomateriaalit, biokemikaalit, biopolymeerit, synteettiset polttoaineet)