CH-Bioforce sai harvinaisen 15 miljoonan euron EU-rahoituksen

Kasvuyritys CH-Bioforce, joka tuo ratkaisuja kestävään teolliseen toimintaan, on saanut mittavan 15 miljoonan euron EU-innovaatiorahoituksen. Yrityksen liiketoiminta perustuu biomassan fraktiointiteknologiaan, ja sen laboratorio- ja pilot -mittakaavan toiminta sijaitsee Raisiossa, Smart Chemistry Parkissa. Nyt saatu rahoitus mahdollistaa kasvun seuraava vaihetta, demonstraatiomittakaavan laitoksen rakentamista Raisioon vuonna 2024.

”EIC Accelerator -rahoitus on merkittävä saavutus. Tämä voimistaa itseluottamustamme. Liiketoimintasuunnitelmamme on käyty tarkasti läpi ja hyväksytty, mikä edesauttaa meitä myös muun rahoituksen hankkimisessa”, sanoo CH-Bioforcen toimitusjohtaja Petri Tolonen.

Aikaisemmin CH-Bioforce on saanut EIC:ltä tukimuotoisen rahoituksen, joka on tarkoitettu voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille, joiden innovaatiotausta on ensisijaisesti deep tech -tutkimuksessa.

” CH-Bioforce on kehittänyt liiketoimintaansa Smart Chemistry Parkissa, jonka tehtävä on tukea bio- ja kiertotalouden yrityksiä kasvuun ja kehitykseen. Nyt kun ollaan siinä vaiheessa, että teollista mittakaavaa edeltävän demonstraatiolaitoksen pystyttäminen on ajankohtaista, auttaa kehitysyhtiö Green Industry Park puolestaan sopivan sijainnin, infran, hyödykkeiden, sekä kontaktiverkoston löytymisessä. Tavoitteena on rakentaa toimijoiden ekosysteemi, jossa yhdessä toimimalla saavutetaan suurempi hyöty ja vaikuttavuus”, sanoo Green Industry Parkin toimitusjohtaja Linda Fröberg-Niemi.

Teollisuuden ja maatalouden sivuvirtoja hyödyntävien CH-Bioforcen kaltaisten innovatiivisten kasvuyritysten toiminta on avainasemassa, kun tähdätään kestävien ja kierrätettävien lopputuotteiden teolliseen valmistukseen. Sekä neitseellisten että fossiilisten raaka-aineiden käyttöä tulee vähentää luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lisäksi tulevaisuuden kestävän teollisuustuotannon liiketoiminnan tulee pohjautua kiertotalouden toimintaperiaatteeseen. Tämä vahvistaa osaltaan Suomen kilpailukykyä ja on alku modernin teollisen tuotannon synnylle.

”CH-Bioforcen osaamisen taustalla on pitkäjänteinen Åbo Akademin kemiantekniikan tutkimus ja tiivis yhteistyö teollisuuden kanssa. On ainutlaatuista nähdä, että seudun osaaminen pystytään hyödyntämään oikealla tavalla koko seutukunnan hyväksi”, iloitsee Fröberg-Niemi.

(Kuva CH-Bioforce) CH-Bioforcen teknologian kehittäneet kemistit Sebastian von Schoultz (vas.), Nicholas Lax ja Lari Vähäsalo yhtiön pilottilaitoksessa Raision Smart Chemistry Parkissa.