Invest in

Sijoitu Turun seudulle

Green Industry Park Oy:n toiminta

Green Industry Parkin tavoitteena on toimia yritysten ja teollisuuden vihreän siirtymän mahdollistajana Turun seudulla. Toimintamme ydinalueita ovat biotalous, kiertotalous sekä uusiutuvat energiat mukaan lukien vedyn antamat mahdollisuudet. Edesautamme niin kansainvälisten kuin kotimaistenkin teollisuusyritysten sijoittautumista Turun seutukunnan alueelle, tuoden työpaikkoja ja uutta kansainvälistä teollista liiketoimintaa Suomeen. Ensisijainen tavoitteemme on huolehtia siitä, että projektisi toimintaympäristö kaikkine ulottuvuuksineen ja tarpeineen olisi paras mahdollinen!

Green Industry Park tiimi koostuu neljästä monipuolisen kokemuksen omaavasta henkilöstä. Tarjoamme laajan kontaktiverkon sekä osaavan ja motivoituneen henkilöstön käyttöösi ratkaisemaan niitä kysymyksiä, jotka ovat sinulle ja projektillesi tärkeitä.

Aktiivisen yritys- ja korkeakouluverkostotoiminnan lisäksi, teemme seudullista ja kansallista yhteistyötä, muun muassa seudun elinkeinoyhtiö Turku Science Parkin kanssa, Business Finlandin ja Sitran kanssa, sekä muiden julkisten kehitysorganisaatioiden kanssa. Autamme löytämään teille sopivan yhteistyökumppanin, jotta pääsette edistämään liiketoimintaanne seuraavalle tasolle.


Vihreää siirtymää edistämässä

Kiertotalouteen perustuvilla liiketoimintamalleilla rakennetaan kestävää tulevaisuutta. Tähän päästään kaupallistamalla, ja skaalaamalla teolliseen mittakaavaan teknologioita, joissa toisen ylijäämä toimii seuraavan prosessin raaka-ainelähteenä. Sijainti samalla teollisuusalueella mahdollistaa resurssien ja infrastruktuurin jakamisen, sekä korkean jalostusarvon kestävien tuotteiden ja palveluiden tuottamisen tehokkaasti. Sivuvirtojen hyödyntäminen mahdollistuu ja niin aineellisia kuin henkisiäkin resursseja pystytään hyödyntämään ja jakamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Sijainti samalla teollisuusalueella mahdollistaa resurssien ja tuotantoinfrastruktuurin jakamisen, sekä korkean jalostusarvon tuotteiden ja palveluiden tuottamisen tehokkaasti. Turun seudun teollisuusalueet tarjoavat sijoittujille modernin ja dynaamisen toimintaympäristön ja erinomaisen logistisen sijainnin kansainväliselle yritystoiminnalle. Huomioimme alueiden erityispiirteet, profiloinnin sekä erikoistumismahdollisuudet olemassa olevan sekä rakentuvan infran, ympäristön ja alueella jo olevien yritysten tarpeiden mukaisesti.


Naantalin ja Nesteen alueen erityispiirteet

Mm. Nesteen Naantalin entisen jalostamoalueen infrastruktuuri yhdessä kaukolämpöverkkoon kytketyn Turun Seudun Energian biovoimalaitoksen sijainnin kanssa monipuolisten logististen yhteyksien (raideliikenne, maantie ja kansainvälinen satamatoiminta) risteymäkohdassa luo erinomaisen kattauksen monenlaiselle uudelle kestävälle teolliselle liiketoiminnalle.

  • Teollisuuskaava-alue, jossa valmiiksi kemian prosessiteollisuuden toimintaa ja osaamista
  • Naantalin lämpövoimalaitoksen tuottama höyry, sähkö ja mahdollisuus liittyä kaukolämpöverkkoon
  • Fingrid 110 kV kytkinkenttä, merikaapeli 100 MW Ahvenanmaalta sekä Liedon 400 kV kytkinkenttä
  • Trans Europe E18 maantien satama ja alkupiste Suomessa
  • Naantalin kaupungin ja Nesteen satamat
  • Alueen korkeakoulujen tuottama osaavan henkilökunnan tarjonta teollisuuden palvelukseen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön
  • Asenneilmastoltaan teollisuusmyönteinen sijainti ja ympäristö

Miksi Turun seutu?

Turun seutukunnan yritys- ja innovaatiokeskittymä erottuu edukseen monialaisuudellaan, rohkeudellaan ja poikkeuksellisen vahvalla elinkeinotoimijoiden yhteishengellä. Turun seutu on upea paikka yrittää, työskennellä, opiskella ja elää. Turun seutukuntaan kuuluu yksitoista kuntaa. Keskuskaupunki Turun lisäksi seutukuntaan kuuluvat Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo.

Turun seudulla toimii kuusi tiede- ja ammattikorkeakoulua, ja seutumme noin 340 000 asukkaasta jopa 47 000 on opiskelijoita. Lukuisat erityisesti kemian tekniikan yliopistotasoiset koulutusmahdollisuudet avaavat yrityksellesi suoran yhteyden tieteen viimeisimpiin saavutuksiin ja korkeasti koulutetun motivoituneen henkilökunnan rekrytointiin.

Keskuskaupunkiamme Turkua kehitetään valtavin harppauksin kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa vuoteen 2029 mennessä. Kansainvälinen Turun Tiedepuisto, meri- ja valmistavan teollisuuden keskittymä Blue Industry Park, sekä teollisen biotalouden, kiertotalouden ja vetytalouden keskittymä Green Industry Parkin antavat hyvät lähtökohdat Turun seudun tulevaisuudelle.

Bonuksena kaiken päälle tulevat Turun maakuntakeskuksen tarjoamat innovaatio- ja koulutuspalvelut, sekä hyvän arkielämän puitteet yrityksellesi kasvaa ja kehittyä sekä henkilöstöllesi asettua perheineen hyvien palveluiden ja viihtyisän asumisen ympäristöön.


Lue lisää vapaista teollisuustonteista Turun seudulla!