Tavoitteet

Green Industry Park kehitysyhtiön keskeiset strategisen tason tavoitteet ovat:

  • Teollisuusalueen maankäytön asiantuntijaselvitykset ja ehdotukset toimenpiteisiin, mahdollistamaan uutta teollista bio- ja kiertotaloustoimintaa.
  • Bio- ja kiertotalouden yritysekosysteemin ja potentiaalisten investointihankkeiden tunnistaminen ja neuvottelut sijoittautumisesta Green Industry Park alueelle
  • Vuonna 2023 toimintansa aloittavan uuden Green Industry Park infrayhtiön toimintakonseptin valmistelu ja valmiudet yhtiön perustamiseen
  • Green Industry Parkin brändi, sekä viestintä ja markkinointityö, tukemaan alueen tunnettuutta ja investointien houkuttelua.
  • Sidosryhmätyön rakentaminen, sisältäen sekä innovaatio & korkeakouluyhteistyötä