Palvelut

Teollisen kasvun ja uudistumisen kumppani

Green Industry Park tarjoaa palveluja esimerkiksi kasvuvaiheen kynnyksellä oleville uusiutuvan energian sekä bio- ja kiertotalouden yrityksille, ja edesauttaa uuden kestävän teollisen yritystoiminnan jalkautumista Turun seudulle.

2020-luvun teolliset investoinnit on jo mahdollista toteuttaa kestävästi niin energiankulutuksen, raaka-aineen, teknologian kuin lopputuotteenkin uudelleenkäytön näkökulmasta. Green Industry Park haluaa rakentaa useamman toimijan teollisuusekosysteemejä, joita toteutetaan kokonaisvaltaisesti kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Sijainti ja alue

Green Industry Parkin toiminta-alueena on Turun seutu ja mm. Naantalin entisen jalostamoalueen soveltuvuutta tarkastellaan teolliseen liiketoimintaan.


Ota meihin yhteyttä!

•etsiessäsi sijoittautumispaikkaa erityisesti bio- ja kiertotalouden sekä energia-alan toiminnalle Turun seudulla

•kun etsit potentiaalisia kumppaneita liittyen edellä mainittuihin teemoihin

•kun tarvitset lisätukea asiasi edistämiseen esimerkiksi tekstiilinkierrätyksessä, teollisuuden sivuvirtojen sekä raaka-aineiden, kuten järviruo’on ja oljen hyödyntämisessä

•Toimimme myös linkkinä mm. yritystoiminnan, tutkimuksen ja eri rahoituskanavien välillä.

•Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä, niin mietitään yhdessä liiketoimintanne mahdollisuuksia!

Green Industry Parkin tiimissä työskentelevät Krista Ahonen (vas.), Linda Fröberg-Niemi, Timo Suutarla sekä Toivo Koskinen.

Yhteistyö Raision Smart Chemistry Parkin kanssa

Haluamme vauhdittaa startup- ja kasvuyritysten pääsemistä kiinni teollisuusinfrastruktuuriin ja edesauttaa uusien teknologioiden skaalaamisessa pilot- ja demomittakaavaan. Myös teolliset veturiyritykset hyötyvät tästä jatkuvan kehittämisen näkökulmasta.

Teemmekin tiivistä yhteistyötä Raisiossa sijaitsevan Smart Chemistry Parkin kanssa. Smart Chemistry Parkissa on tällä hetkellä 10 bio- ja kiertotalouden kasvuyritystä, joiden teknologia on skaalautuvissa ja joiden lopputuotteilla on globaali kysyntä, kun etsitään ratkaisuja ilmastomuutokseen ja raaka-aineresurssien parempaan hyödyntämiseen. Green Industry Park tarjoaa tämän kaltaisille kasvuyrityksille apuaan mm. demonstraatiomittaluokan laitoksen sijoittautumiseen.