Palvelut

Green Industry Parkin tarjoamat palvelut yrityksille

Yhteistyöverkostot

  • Palvelut yhteistyökumppanin löytämiseksi edistämään liiketoimintaa
  • Arvoketjujen fasilitointi
  • Ekosysteemipalvelut

Sijoittautumispalvelut

  • Palvelut sopivan sijoittautumispaikan löytämiseksi Turun seudulla.
  • Teollisuustontit, toimitilat, laboratoriotilat, hyödykkeet.

Liiketoiminnan kehittäminen

  • Tarvelähtöisesti räätälöity palvelu yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi niiden eri kasvuvaiheessa.

Muut tukipalvelut

  • Lupa- ja kaavoitusneuvonta
  • Rahoitusneuvonta
  • Toimintaympäristöselvitykset

Ota meihin yhteyttä matalalla kynnyksellä, niin mietitään yhdessä liiketoimintanne mahdollisuuksia!

Green Industry Parkin tiimissä työskentelevät Krista Ahonen (vas.), Linda Fröberg-Niemi, Timo Suutarla sekä Toivo Koskinen.

Teollisen kasvun ja uudistumisen kumppanisi

Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten ja rahoittajien kanssa. Vihreää siirtymää tukeville kehitysprojekteille ja yrityksille on tarjolla rahoitusta esimerkiksi seuraavilta tahoilta:

Meiltä saat neuvoja mm. hankkeesi edistämiseen eri viranomaistahojen kanssa. Kuva: ELY

Yhteistyö Raision Smart Chemistry Parkin kanssa

Haluamme vauhdittaa startup- ja kasvuyritysten pääsemistä kiinni teollisuusinfrastruktuuriin ja edesauttaa uusien teknologioiden skaalaamisessa pilot- ja demomittakaavaan. Myös teolliset veturiyritykset hyötyvät tästä jatkuvan kehittämisen näkökulmasta.

Teemmekin tiivistä yhteistyötä Raisiossa sijaitsevan Smart Chemistry Parkin kanssa. Smart Chemistry Parkissa on tällä hetkellä 10 bio- ja kiertotalouden kasvuyritystä, joiden teknologia on skaalautuvissa ja joiden lopputuotteilla on globaali kysyntä, kun etsitään ratkaisuja ilmastomuutokseen ja raaka-aineresurssien parempaan hyödyntämiseen. Green Industry Park tarjoaa tämän kaltaisille kasvuyrityksille apuaan mm. demonstraatiomittaluokan laitoksen sijoittautumiseen.